Девети клас


 

ЗА БЪДЕЩИТЕ ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ

 
 
 • Александър С. Пушкин –  „Евгений Онегин“
 • Гюстав Флобер – „Мадам Бовари“
 • Джонатан Суифт – „Пътешествията на Гъливер“
 • Джордж Байрон – „Дон Жуан“
 • Оноре дьо Балзак – „Дядо Горио“
 • Паисий Хилендарски – „История славянобългарска“
 • Петко Р. Славейков – „Изворът на белоногата“
 • Пол Верлен – „Есенна песен“
 • Христо Ботев – „Майце си“
 • Христо Ботев „Моята молитва“
 • Христо Ботев – „Хаджи Димитър“
 • Христо Ботев – „Обесването на Васил Левски“
 • Христо Ботев – „Странник“
 • Шарл Бодлер – „Сплин“

 


 

САЙТ НА РБ ГАБРОВО            ДЕТСКИ ОТДЕЛ            НОВИНИ            КОНТАКТИ                  Facebook     

 

 

 

 

 

 

Регионална Библиотека "Април-Палаузов" - Габрово
Прима-Софт ООД