Детски отдел


 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Лятно работно време
9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време
9.00 – 17.30 ч

 

Всеки последен четвъртък от месеца

не работи с читатели

поради профилактика на фондовете.

 

ЗА КОНТАКТИ:
Павлина Велева
тел.: 066 806 327

e-mail: libgb_do@abv.bg

 

 

Обслужва регистрирани читатели, най-вече деца от 6 до 14-годишна възраст.

 

Отделът притежава фонд от художествена, учебна и справочна литература от различни отрасли на знанието, периодични издания, колекция от DVD, VHS и CD.

 

Справочният фонд и периодичните издания се ползват в читалнята, а всички останали могат да се заемат за дома.

Възможности за извършване на справки в различни области на знанието, в т. ч. чрез достъп до електронни библиотечни и интернет ресурси; за провеждане на уроци по библиотечно – библиографски знания; за организиране на събития и срещи с цел популяризиране на детското четене.

 

На разположение е читалня със 7 работни места и 4 компютъра за самостоятелна работа в локална мрежа и в интернет.

Стремежът ни е не само да удовлетворим информационите и културни потребности на децата и юношите, но да се опитаме, заедно с тях, да превърнем посещението и срещата с книгата в предпочитано удоволствие.

 


 

САЙТ НА РБ ГАБРОВО            ДЕТСКИ ОТДЕЛ            НОВИНИ            КОНТАКТИ                  Facebook     

 

 

 

 

 

 

Регионална Библиотека "Април-Палаузов" - Габрово
Прима-Софт ООД