Новини


Правила за обслужване на читателите

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ!

 

ПОСЕЩАВАЙТЕ БИБЛИОТЕКАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКА!

 

СПАЗВАЙТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ !

 

 

Обслужването на читатели в Детски отдел, филиала и Заемната за възрастни става при засилени противоепидемични мерки – задължително носене на маска, дезинфектант на ръцете и спазване на дистанция най-малко от 1,5 м. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели.

 

Максималният брой на посетителите, които могат да присъстват едновременно в залите е двама, като времетраенето на престоя  е до ½ час. Всички читатели са длъжни да използват предоставените им ръкавици за еднократна употреба.

 

Възможността за заемане на книги след предварителна заявка оставаЗаявката може да бъде направена по телефон, имейл, или на място. Препоръчва се на потребителите да ползват електронния каталог https://ilib.libgabrovo.com/ за избор на конкретни заглавия и онлайн услугата „Моята библиотека” за заявка на литература и презаписване на заети документи. До края на извънредната епидемична обстановка заявките са безплатни.

 

 

Обслужването на потребители в отдел „Краезнание”, читалните и отдел „Изкуство” става само с конкретно посочен източник с всички библиографски данни след предварително подадена заявка или попълнена заемна бележка на място. В тези отдели се допуска по един посетител като времетраенето на престоя му е до 1 час.

 

Не се разрешава ползването на настолните компютърни конфигурации в  библиотеката и ползването на текущи периодични издания.  Другите библиотечни услуги (предоставяне на писмена библиографска и фактографска информация, ретроспективни библиографски издирвания, доставка на библиотечни документи от страната и чужбина, копиране, сканиране, разпечатване, ламиниране и пр. се предоставят възмездно според утвърдения  ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” – Габрово.

 

Не се допускат посетители извън зоните за обслужване.

 

Не се опитвайте да дезинфекцирате книги и други библиотечни документи!

 

Не се препоръчва използването на течни дезинфектанти – те увреждат библиотечните документи.

 

 

Благодарим Ви за разбирането!

..................................................................................................................................................................
 

 

 

 

 

РБ „Априлов-Палаузов” – гр. Габрово

        

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ!


 ПОСЕЩАВАЙТЕ БИБЛИОТЕКАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКА!

         

Срокът за връщане на заетите книги

автоматично е удължен за периода на извънредното положение

и няма да се налагат глоби за просрочие за този период.

 

Обслужването на читатели ще става на специално обособени гишета след подаване на заявка за заемане на литература.
Необходимите заглавия може да потърсите в Електронния каталог на библиотеката:  https://ilib.libgabrovo.com

Читателите трябва да се свържат с нас на тел. 066 806210 – Заемна за възрастни и 066 806327 – Детски отдел или на email: libgb_zv@abv.bg съответно do_gabrovo@abv.bg (за читателите на Детския отдел) като заявят предварително необходимата литература. Важно е в имейла да напишете автор, заглавие, трите си имена и телефон за връзка. Библиотечните специалисти ще изпълнят заявката в срок от 24 часа, ако книгата не е заета от друг читател и не е под карантина.

      

       Получаването на книги ще се извършва при спазване на следния ред:

       На входа ще ви посрещне служител на библиотеката с дезинфектант. Спазвайте указанията му за физическа дистанция и пропускателния режим.

        Читателите ще бъдат допускани задължително с лични предпазни средства и ще могат да получат заявените книги при спазване на противоепидемичните изисквания за социална дистанция. Няма да могат да ползват читалните, компютърната зала и залите за свободен достъп.  

        Върнатите от вас книги подлежат на 72-часова карантина, за която ще се погрижим ние.

        Същата организация важи и в сградата на НЧ „Априлов-Палаузов”, където се помещава Детския отдел на библиотеката.

       

         Не се опитвайте да дезинфекцирате книги и други библиотечни документи!

         Не се препоръчва използването на течни дезинфектанти. Те увреждат библиотечните документи. 

       

         Благодарим Ви за разбирането!

 

 

 

 

 

 


 

САЙТ НА РБ ГАБРОВО            ДЕТСКИ ОТДЕЛ            НОВИНИ            КОНТАКТИ                  Facebook     

 

 

 

 

 

 

Регионална Библиотека "Април-Палаузов" - Габрово
Прима-Софт ООД