Обяви и конкурси


 

 

 

Атрактивни програмируеми играчки получи

РБ „Априлов – Палаузов” в началото на учебната година

 

 


По проект "Генерация Код" на фондация "Глобални библиотеки-България", по грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмирането, в библиотеката постъпиха шест броя роботчета “Bee-Bot” и цветни подложки от винил за работа с тях. Общата стойност на дарението е 950 лева.


Вее Bot е управляема играчка — пчела, чиито размери и ярки цветове са съобразени с особеностите на децата в ранна детска възраст. Чрез светлинни и звукови сигнали играчката реагира на действията на детето. Така се осъществява вид общуване, при което детето управлява пчелата и чрез нейното движение проверява своите умения, коригира командите при нужда и се учи само. Управлението на пчелата става с помощта на няколко бутона, разположени върху горната повърхност на играчката и достатъчно ясно означени, за да предложат изключително опростен интерфейс за общуване с детето.

Игралните табла представляват разграфени игрални полета в квадратна мрежа, определена от хода, който прави пчелата при едно движение напред или назад. В рамките на игралното поле се задава пътя на пчелата. Чрез този процес, освен формиране и затвърдяване на знания по различни учебни направления, се формират и надграждат пространствените представи на децата и се формира алгоритмично и логическо мислене.

 

Новите програмируеми роботи разширяват възможностите за обучение в библиотеката в подкрепа на дейности за усъвършенстване на дигиталните умения.


В рамките на Европейската седмица на програмирането, която през 2019 г. ще бъде от 7-ми до 20-ти октомври 2019 в библиотеката ще бъдат проведени няколко образователни занимания с деца на възраст от 2 до 8 години.


Библиотеката е отворена за сътрудничество с детски градини, училища и други организации след предварителна заявка.

 

 

 

 

Победители в конкурса „Книгата, библиотеката и аз“ 

на РБ „Априлов-Палаузов“

 

По повод ежегодния национален Маратон на четенето (2 - 23 април 2019 година), Националната библиотечна седмица 2019 и 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” обяви фотоконкурс под мотото „Книгата, библиотеката и аз”, предназначен за приятели на книгата, библиотеката и фотографията.


Основно изискване в конкурса бе депозираните състезателни фотоси да показват участника заедно с любима книга и/или в посещавана от него библиотека. 


Участниците в конкурса трябваше да бъдат от 8 до 29 навършени години.


Изпратените фотографии бяха поместени на фейсбук-страницата на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” под заглавие "Книгата, библиотеката и аз. Фотоконкурс”.


Победителите във фотоконкурса са определени на основание най-много харесвания за всяка отделна снимка в специалната фейсбук-страница.

 

Резултати :


I награда – Николета Николаева – „Нестандартното в четенето“ – 410 харесвания; 
II награда – Виктория Стефанова – „Книгите са моето спасение“ - 239 харесвания
III награда – Ралица Драгнева – „Най-удобната и уютна поза - няма нищо по-хубаво от разлистването на книга след тежък ден!” - 199 харесвания

Поощрителна награда – Константин Иванов, на 9 години – „С любимата книжка“ – 99 харесвания

Специална награда за най-масово участие – малките читатели от библиотеката при НЧ „Климент Охридски“ в с. Сенник

 

Библиотечният екип благодари на всички участници, изпратили снимки си за фотоконкурса „Книгата, библиотеката и аз“!

 

Победителите ще получат своите награди на 27 май 2019 година в централната сграда на РБ„Априлов-Палаузов“ (15.00 часа, зала за срещи и събития)!

 

   

 

 

 

 

РБ „Априлов-Палаузов” обявява фотоконкурс „Книгата, библиотеката и аз”

 

По повод ежегодния национален Маратон на четенето (2-23 април 2019) и Националната библиотечна седмица 2019 екипът на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в Габрово обявява фотоконкурс „Книгата, библиотеката и аз”, предназначен за приятели на книгата, библиотекатаи фотографията.

 

Основно изискване е Вашата конкурсна снимка да показва Вас заедно с любима книга и/или в посещавана от вас библиотека.

 

Фотоконкурсът ще даде възможност за участие в две възрастови категории:

 

 • От 8 до 14 навършени години и
 • От 15 до 29 навършени години.

 

Изисквания към снимките и участниците:

 

 • Снимките трябва да бъдат изпълнени в дигитален формат JPEG или JPG;
 • Големината на изображението трябва да бъде не по-малко от 2000 пиксела;
 • Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi;
 • Файловете не трябва да са по-големи от 5 МВ;
 • Към всяка снимка, участваща в конкурса трябва да има следната информация:
 • Заглавие на снимката
 • Име на автора й
 • За участниците в първата възрастова категория – до навършени 14 години – име на родител/ настойник и негов телефон за връзка
 • Кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката.

 

Снимките очакваме на e-mail: rb_fotokonkurs@abv.bgв оригинален формат до 23 април 2019 година (до 17.30 ч.).

 

Фотографиите ще бъдат поместени на фейсбук-страницата на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” под заглавие „Книгата, библиотеката и аз. Фотоконкурс”.

 

Победителите във фотоконкурса ще бъдат посочени на основание най-много харесвания във фейсбук-страницата.


Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на библиотеката на 20 май 2019 година. Ще бъдат присъдени първа, втора, трета и специална награда.

 

Снимките не трябва да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица. Всички автори с участието си в конкурса се съгласяват да предоставят авторските права за конкурсните снимки на организаторите – Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”, за безвъзмездно публикуване на хартия или в електронен формат за библиотечна реклама и представяне в медиите на кампании и дейности, свързани с ползите от четенето и книгата и с ролята на библиотеката в съвременния свят.

 

Организаторите от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в Габрово канят да вземат участие „всички истински любители на хубавата книга и четенето, убедени в силата на словото и в ролята на библиотеката като културен и образователен институт, предпочитано за посещения и пребиваване обществено място в града и региона!


Скъпи фотолюбители, настоящи и бъдещи читатели на библиотеката, покажете отношение и разбиране за ползите от четенето за Вашето развитие и човешкия прогрес!

 

Участвайте! Покажете своето вдъхновение и пристрастие към книгите, четенето, библиотеките и фотографията!

 

 


 

САЙТ НА РБ ГАБРОВО            ДЕТСКИ ОТДЕЛ            НОВИНИ            КОНТАКТИ                  Facebook     

 

 

 

 

 

 

Регионална Библиотека "Април-Палаузов" - Габрово
Прима-Софт ООД